Kasutustingimused

Veebipoe keelehoole.ee omanik on Keelehoole OÜ (rg-kood 11071730) asukohaga Sõbra 15-2, Tallinn 10920, kontakt info@keelehoole.ee.

Müügilepingu kehtivus, teenuste ja hinna info.

Müügitingimused kehtivad teenuste tellimisel keelehoole.ee veebipoest.

Keelehoole.ee veebipoes müüdavate teenuste hinnad ning tellimuse täitmise tähtaeg arvestatakse välja kliendi edastatud tekstide põhjal ja kuvatakse enne tellimuse vormistamist.

Juhul kui tellimuse lõpphinda ei ole võimalik automaatselt välja arvutada, kuvatakse tellimuse vormistamisel teenuse hinnapakkumine algteksti lehekülgede, tähemärkide või sõnade arvu kohta.

Teenuste info on esitatud vahetult teenuse juures.

Tellimuse vormistamine

Teenuse tellimiseks tuleb veebipoodi üles laadida või sisestada tõlkimist, keelekorrektuuri või toimetamist vajav tekst. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv teenus. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus eurodes, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Tellimuse eest tasumine toimub eurodes.

Juhul kui veebipoodi üles laetud failis oleva teksti mahtu ei ole võimalik automaatselt tuvastada, pakutakse teile võimalust esitada meile hinnapäring. Sellisel juhul saadab teile hinnapakkumise meie toimetaja ja teil on võimalik otsustada, kas hinnapakkumine teile sobib või mitte. Juhul kui otsustate esitatud hinnapakkumise vastu võtta, toimub tellimuse eest tasumine meie poolt esitatud arve alusel pangaülekandega.

Tellimuse vormistamisega kinnitab ostja keelehoole.ee lehel kuvatava või meili teel saadetav tõlke- või toimetamistöö hinna- ja tähtajapakkumise sobivust.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Keelehoole OÜ arvelduskontole.

Juhul kui Keelehoole OÜ-l ei ole võimalik tellitud teenust mingil põhjusel täita, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Täidetud tellimuste kohaletoimetamine

Keelehoole OÜ tõlgitud, toimetatud või korrigeeritud tekst edastatakse või tehakse ostjale kättesaadavaks elektroonselt. Tellimuse täitmise tähtaeg kuvatakse tellimuse vormistamise käigus.

Taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseaduse §53 lõige 4 punktidele 2 ja 3 ei kehti tõlke, keelekorrektuuri ega keeletoimetamisteenustele 14-päevast taganemisõigust, sest teenust pakutakse lähtudes tarbija isiklikest vajadustest ja tingimustest (s.o ostja esitatud algtekstide põhjal).

Eraisikust ostjal on õigus tellimusest taganeda 15 minuti jooksul alates tellimuse esitamisest. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Ostjal on õigus tellimus katkestada mistahes ajal enne tellimuse tähtaega. Tellimuse katkestamise hetkeni töös olnud tekst kuulub tasustamisele tõlgitud, toimetatud või korrektuuri läbinud teksti mahu järgi, kuid mitte vähem kui 50% ulatuses tellimuse summast.

Keelehoole OÜ on õigus taganeda müügitehingust, kui teenuse hind on veebipoes eksituse tõttu märgitud oluliselt alla teenuse turuhinna või kui algteksti maht on oluliselt (enam kui 10%) suurem automaatselt välja arvutatust.

Pretensioonide esitamise õigus

Kui tõlgitud või toimetatud tekst ei vasta tellimuses esitatud tingimustele või selles esineb teisi olulisi puudusi, on ostjal õigus saata tekst vigade kõrvaldamiseks tagasi 14 päeva jooksul, lisades pretensiooni põhjuse ja kirjelduse, millises osas ning mis mahus on vaja teksti parandada.

Pretensioonid tuleb esitada e-posti aadressile info@keelehoole.ee.

Keelehoole OÜ vastab ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

Muud õigused ja kohustused

Ostjal on õigus tõlgitud, korrigeeritud või toimetatud teksti autoriõigustele pärast täidetud tööde vastuvõtmist ja nende eest tasumist.

Ostjal on kohustus tasuda tellitud tööde eest hiljemalt tellimuse vormistamisel.

Ostjal on kohustus koostöö käigus mitte kasutada seadustega vastuolus olevaid materjale või materjale, mis rikuvad kolmandate isikute või organisatsioonide varalisi, autori- või muid õigusi.

Keelehoole OÜ-l on õigus saada ostjalt tellimuse kohta lisateavet juhul, kui tellimuses esineb ebatäpsusi. Keelehoole OÜ-l on õigus märgistada arusaamatud või mitmeti mõistetavad tekstiosad kommentaariga ja/või jätta need tõlkimata, korrigeerimata või toimetamata.

Info isikuandmete töötlemise tingimuste kohta asub siin.

Vaidluste lahendamine

Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud viisil.

© Keelehoole OÜ 2018.